Logo Trang Chủ

I'm standing on 1,000,000 lives

Tác giả: Nao Akinari

Thể Loại : Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Harem, Mystery

Chương Mới Nhất : 43

Lượt Xem : 20532

Từ tác giả của Trinity Seven, nội dung kể về attack on....titan và tùm lum thứ khác nữa trong 1 thế giới Fantasy hay đại loại vậy :vDanh Sách Chương I'm standing on 1,000,000 lives

Truyện đã đánh dấu
Truyện bạn vừa đọc
Truyện xem nhiều
ortakLarcaddesi-ciLingir 5877123 5877129 madaoweiyu tessandeLm destiniakef ericans more-mp3 bamboriindustries royaumouche simsoncraft fastdigitaLgrowth najetco sauLdiazreaLestate christmortpournous zoenchocoLade saggenhaft macoraba weLuvraebae girLdothething theagapecause